Algemeen

Adres Ledenadministratie:
Robert Schulte
Goudenregen 10
7482 WC   Haaksbergen
Telefoon: 06-24822682
E-mail: robert@schulte.st


Aanmelden als nieuw lid kan eenvoudig via het online aanmeldingsformulier.  Adreswijzigingen, af- en aanmeldingen en andere mutaties moeten altijd worden doorgegeven aan de ledenadministratie via Robert Schulte. Alleen doorgeven aan de leider en/of trainer is niet voldoende.

De contributie voor het seizoen 2021-2022 is vastgesteld volgens onderstaande tabel. Per seizoen kan de contributie worden aangepast. Betaling van de contributie vindt plaats via automatische incasso.

Groep Betalen per jaar Betalen per kwartaal
JO9 (F-jeugd)  €     132,00  €     33,00
JO11 (E-jeugd)  €     150,00  €     37,50
JO13 (D-jeugd)  €     155,00  €     38,75
JO15 (C-jeugd)  €     162,00  €     40,50
JO17 (B-jeugd)  €     166,00  €     41,50
JO19 (A-jeugd)  €     170,00  €     42,50
Senioren   €     218,00  €     54,50
Rustend lid  €       99,00  €     24,75
Zaalvoetbal  €     131,00  €     32,75
35+ voetbal  €     131,00  €     32,75


Voor de JO19 t/m JO9-jeugd is er naast de contributie een reiskostenregeling van toepassing. Dit houdt in dat er voor de JO19 t/m JO13 jeugd twee keer per seizoen in de maanden september en maart een bedrag van € 9,= wordt betaald. De JO11 en JO9-jeugd betaalt één maal per jaar € 9,= in de maand september. De mensen die meerijden krijgen dit dan weer vergoed. Daarnaast is in de contributie voor jeugdleden de kledingbijdrage opgenomen.


Contributiebedragen worden in principe één keer per jaar geïncasseerd. Voor betaling per kwartaal wordt op jaarbasis een toeslag berekend van 2,50 euro. Dit is in bovenstaand overzicht al meegenomen.

Opzegging lidmaatschap (Art.10 lid 3 statuten HSC'21)
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar (30 juni) en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging door een lid kan slechts schriftelijk aan de secretaris geschieden.

Een e-mail met de mededeling van beëindiging van het lidmaatschap aan de ledenadministratie is ook akkoord. HSC'21 moet de bijdrage aan de KNVB, bij vooruitbetaling voldoen en andere kosten zijn dan ook gemaakt. Daarom heeft het bestuur besluiten deze regel vanaf nu stringent toe te passen, Een uitzondering hierop kan uitsluitend worden gemaakt na toestemming van de penningmeester.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!